بنر نقشینه سنگی

نقشینه سنگی

هفت سین باستانی

Zoom محصول هفت سین باستانی
 • مشخصات
 • سایر مدل ها

مراسم چیدمان هفت سین نوروز باستانی امسال را با چیدمان مجسمه های هخامنشی با سبکی شاهانه و به یاد عظمت و شکوه ایران باستان بیارایید, باشد که سالی پرافتخار و شکوه را آغاز کنید. چیدمان هفت سین باستانی, با ترکیب اقلامی منتخب از مجسمه های سنگی با طرح هایی الهام گرفته از کتیبه های هخامنشی و با کاربردی کاملا نوآورانه ارائه گردیده است. تازگی این ایده, خویشان و دوستان تان را در نوروز امسال غافلگیر خواهد کرد و انتخاب شما را بر سر زبانها خواهد انداخت.
هریک ازین اقلام به تنهایی برای تزیین کتابخانه و المان های دکوری به کار می روند.
قيمت پكيج كامل : از 640000 تومان
قيمت پكيج بدون ميز بزرگ : 110000 تومان • جا شمعی سه کله گاوجا شمعی سه کله گاو
 • ریتون بزریتون بز
 • ریتون سه کله گاوریتون سه کله گاو
 • میز سنگی سه کله گاومیز سنگی سه کله گاو

close popup
 • مینـــــــاکاریمینـــــــاکاری
 • شاه عباسیشاه عباسی
 • خاتــــم کاریخاتــــم کاری
 • قلمزنــــــیقلمزنــــــی
 • تراش استخوانتراش استخوان
 • مرصــــع کاریمرصــــع کاری
 • آبگینــهآبگینــه
 • لعــاب برجستهلعــاب برجسته
 • نقشینه سنگینقشینه سنگی
 • قلمزنی روی برنجقلمزنی روی برنج
 • گلیــــــــم گلیــــــــم
 • عروسک های سنتیعروسک های سنتی
 • سفالینـــــهسفالینـــــه
 • فیــروزه کوبفیــروزه کوب
 • چرم و مسچرم و مس
 • پارچه قلمکــــــارپارچه قلمکــــــار
 • ترمــــــهترمــــــه
 • آبكاري نقرهآبكاري نقره
 • مناسبتها
 • چیدمان