خاتم کاری

خاتم کاری

هنر خاتم کاری را می توان به هنر ظرافت و هندسه تعبیر کرد؛ هنر آراستن سطح اشیاء به صورتی شبیه موزائیک با ترکیبهایی از چند ضلعی‌های منظم با ابعاد و تعداد اضلاع متفاوت از جنس چوب، فلز یا استخوان است. طیف رنگهای زرد و طلایی و الگوهای منتظم هندسی, ظاهری شاهانه و مجلل به این اشیا درخشان می دهد و آنها را به گزینه هایی برتر در چیدمان بویژه در سبک کلاسیک تبدیل می نماید.